Historia i Polityka

Baner

Historia i Polityka

Czasopismo "Historia i Polityka" początkowo wydawane było jako seria, obecnie jest kwartalnikiem redagowanym na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Przy jego tworzeniu współpracują przedstawicelie kilkunastu ośrodków akademickich z Polski oraz całego świata.

ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Indeksowane w: Arianta, BazHum, DOAJ, Electronic Journals Library, ERIH PLUS, IndexCopernicus, PBN, POL-Index, SHERPA/RoMEO, ZDB.

Czasopismo zostało umieszczone na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 roku - liczba punktów: 10.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Znajdź nas i polub na Facebook!Partnerzy platformy czasopism