The Influence of Space on the Sense of Security on the Part of the Local Community. On the Basis of Bydgoskie Przedmieście District in Toruń

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2017.027

Abstrakt


The goal of this paper is to point out the main determinants which have an impact on the space security as well as the implementation of the solutions which contribute to the improvement of its security. The area of research is Toruń, with the special attention paid to the particularly rapidly developing district of Bydgoskie Przedmieście, the said development taking place at the turn of the 19th century.


Słowa kluczowe


the security of local communities, Bydgoskie Przedmieście, broken windows, ghettoization of space

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Czarnecki, B., Siemiński, W. (2004). Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Warszawa: Difin.

Kelling, G. L., Coles, C. M. (2000). Wybite szyby: Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu. Poznań: Media Rodzina.

Klamut, R. (2012). Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 286 (19), 41–51. DOI: 10.7862/rz.2012.einh.26.

Kłopotowska, A. (2010). Czynnik „obronności” we współczesnej architekturze zespołów mieszkalnych. Budownictwo i Architektura, 6 (1), 51–61.

Lisiecki, M. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Misiak, A. (2008). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Słodczyk, J. (2010). Geneza i rozwój osiedli blokowych. In: I. Jażdżewska (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast (p. 11–25). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Spandowski, S. (2009). Piją, palą, klną i niszczą. Nowości, 136, 7.

Szczepański M.S., Ślęzak-Tazbir W. (2007). Między lękiem a podziwem: getta społeczne w starym regionie przemysłowym. In: B. Jałowiecki, W. Łukowski (d.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej (p. 29–52). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica”.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism