Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17 (2017) Wstęp Abstrakt  PDF
Janusz Tandecki, Mariusz Balcerek
 
Vol 16 (2016) Książki tłoczone dużą czcionką w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i ich obieg czytelniczy Abstrakt  PDF
Krystyna Konieczna
 
Vol 12 (2012) „Polska Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło danych do badań bibliometrycznych, na przykładzie problematyki bibliotek toruńskich Abstrakt  PDF
Małgorzata Kowalska
 
Vol 17 (2017) Judyta Zamrzycka, Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku – typologia cech warsztatowych Abstrakt  PDF
Krzysztof Kopiński
 
Vol 14 (2014) Wspólna Baza Prasy w systemie Millennium Abstrakt  PDF
Anna Broda, Agnieszka Walc-Wiśniewska, Grzegorz Barecki
 
Vol 12 (2012) Z badań nad księgozbiorem prywatnym toruńskiego burmistrza Jana Gotfryda Rösnera Abstrakt  PDF
Iwona Imańska
 
Vol 12 (2012) Średniowieczne rękopisy ze zbiorów toruńskich bibliotek i archiwów Abstrakt  PDF
Janusz Tandecki
 
Vol 17 (2017) Rękopiśmienny epigramat De monarchiis Filipa Melanchtona ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Abstrakt  PDF
Sławomir Wyszomirski
 
Vol 14 (2014) Badania potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Abstrakt  PDF
Beata Antczak-Sabala
 
Vol 13 (2013) Udział Książnicy Kopernikańskiej w tworzeniu bibliografii narodowej Abstrakt  PDF
Grzegorz Barecki, Anna Broda, Agnieszka Walc-Wiśniewska
 
Vol 12 (2012) Rewolucja tyfloinformatyczna i jej lokalna egzemplifikacja Abstrakt  PDF
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
 
Vol 11 (2011) Kancelaria i 'archiwum' Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu w latach 1923-1939 Abstrakt  PDF
Katarzyna Kulig
 
Vol 13 (2013) Zakurzone białe kruki – niemieckie roczniki oficerskie (Ranglisty) w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej Abstrakt  PDF
Barbara Centek, Jarosław Centek
 
Vol 13 (2013) Książnica Kopernikańska a kolekcjonerstwo w dawnym Toruniu. Na przykładzie książek z biblioteki pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta Abstrakt  PDF
Iwona Imańska
 
Vol 13 (2013) Wstęp Abstrakt  PDF
Janusz Tandecki, Mariusz Balcerek
 
Vol 15 (2015) Raport z działalności Dyskusyjnych Klubów Książki koordynowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu w pierwszej połowie 2015 r. Abstrakt  PDF
Marlena Hałas
 
Vol 13 (2013) Druki elbląskie w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Analiza formalna Abstrakt  PDF
Irena Urbaniak
 
Vol 14 (2014) Druki elbląskie w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Analiza tematyczna. Proweniencja (część II) Abstrakt  PDF
Irena Urbaniak
 
Vol 12 (2012) Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego – aktualny stan prac Sekcji Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Abstrakt  PDF
Katarzyna Kulig
 
Vol 12 (2012) Skarby uratowane. 20 zabytkowych rękopisów ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odzyskało swój dawny wygląd Abstrakt  PDF
Krystyna Wyszomirska
 
Vol 11 (2011) Sprawozdanie ze spotkania autorskiego z Andą Rottenberg promującego książkę „Proszę bardzo”. Toruń 27 stycznia 2011 roku Abstrakt  PDF
Krystyna Konieczna
 
Vol 11 (2011) Epigramat Sebastiana Branta (1457-1521) w dziele Beothiusa In philosophicam consolationem Boetii wydanym w roku 1495 z księgozbioru Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Abstrakt  PDF
Sławomir Wyszomirski
 
Vol 13 (2013) Kartki z prehistorii Oficyny Drukarskiej. Kronika Janiny Gardzielewskiej Abstrakt  PDF
Zefiryn Jedrzyński
 
Vol 13 (2013) Starodruki z dawnej Bibliothek des Königlichen und Gröningschen Gymnasiums w Stargardzie Szczecińskim w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Abstrakt  PDF
Wojciech Szramowski
 
Vol 15 (2015) Afisz – materiał ulotny. Typologia i budowa afisza na przykładzie afiszy teatralnych pochodzących ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Abstrakt  PDF
Weronika Krajniak
 
1 - 25 z 32 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism