Marlena Jabłońska, Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations

Wiesława Kwiatkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.017

Abstrakt


Opublikowana w 2016 r. monografia Marleny Jabłońskiej Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, może zainteresować nie tylko archiwistów, będących jej głównymi adresatami, lecz także bibliotekarzy. Stanowi ona modelową propozycję ukazania komunikacji społecznej i public relations w całokształcie działań realizowanych przez archiwa, jako filozofii zarządzania, która powinna pozwolić na poprawę ich funkcjonowania i zmianę odbioru społecznego na znacznie lepszy. Zaproponowane rozwiązania mogą być wykorzystane w praktyce, oczywiście traktowane elastycznie i odpowiednio dostosowane do konkretnego archiwum, jego zasobu i potrzeb. To nowe spojrzenie na archiwa doskonale wpisuje się w przeobrażenia, jakie zachodzą w ostatnich latach w archiwach i ich otoczeniu. Rewolucja technologiczna, a zwłaszcza postępująca otwartość archiwów wymuszają zmiany w ich funkcjonowaniu i sięganie po coraz doskonalsze narzędzia zarządzania, z powodzeniem stosowane już przez pokrewne instytucje, w tym biblioteki. Praca została napisana ładnym, żywym językiem, miejscami nawet bardzo emocjonalnie. Świadczy to o zaangażowaniu autorki i jej przekonaniu o dużej wartości poruszanych kwestii i formułowanych propozycji. Trudne dla archiwistów kwestie zarządcze przedstawia w sposób jasny i zrozumiały. Treść wzbogacają liczne rysunki i tabele, które zostały opracowane przez autorkę. Stanowią doskonałą ilustrację przedstawianych zagadnień i ułatwiają lepsze zrozumienie wniosków i podsumowań. Książka została starannie przygotowana i opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe UMK, które otrzymało za nią wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w 2017 r.

Słowa kluczowe


archiwa; archiwistyka; archiwoznawstwo; funkcje archiwów; komunikacja społeczna; marketing; public relations; recenzja; zarządzanie archiwami

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Uwagi do tego artykułu

Zobacz wszystkie komentarze
 |  Dodaj komentarz:

Partnerzy platformy czasopism