Legal destructive entrepreneurship in the modern economy

Jarosław Ziętarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2018.025

Abstract


Motivation: Usually examples of activities that have a positive impact on the economy of the state are cited. Destructive entrepreneurship refers to activities that have negative impact on the economy. This phenomenon is relatively new in the literature and does not yet have a precise definition.

Aim: The aim of this article is to attempt a definition of the phenomenon of legal destructive entrepreneurship. The author also analysed the characteristics of legal entrepreneurial behaviour that have a negative impact on the economy of the state.

Results: Based on the different definitions the author proposes to adopt a definition on the basis of which a division into legal and illegal entrepreneurship as well as productive, unproductive and destructive entrepreneurship was made. Author provides comparative analysis of different types of legal destructive entrepreneurship and gives examples of its manifestation under modern economy.


Keywords


destructive entrepreneurship; legal destructive entrepreneurship

Full Text:

PDF

References


Backhaus, J.G. (1997). Henry George’s ingenious tax. American Journal of Eco-nomics and Sociology, 56(4). doi:10.1111/j.1536-7150.1997.tb02655.x.

Balzli, B. (2010). How Goldman Sachs helped Greece to mask its true debt. Re-trieved 12.02.2017 from http://www.spiegel.de.

Baumol, W.J. (1990). Entrepreneurship: productive, unproductive, and de-structive. Journal of Political Economy, 98(5).

Begg, D., Fisher, S., & Dornbush, R. (1993). Ekonomia. Warszawa: PWE.

Brooke, G.T.F. (2010). Uncertainty, profit and entrepreneurial action. Journal of the History of Economics Thought, 32(2). doi:10.1017/S1053837210000179.

Brown, M., Peter, M., & Wehrmüller, S. (2009). Swiss franc lending in Eu-rope. Aussenwirtschaft, 64(2).

Chołaj, H. (1966). Cena ziemi w rachunku ekonomicznym. Warszawa: PWE.

Coyne, Ch.J. & Leeson, P.T. (2004). The plight of underdeveloped countries. Cato Journal, 24(3).

Czakon, W. (2010). Zasobowa teoria firmy w krzywym zwierciadle. Przegląd Organizacji, 4.

Czubkowska, S. (2011a). Boimy się kryzysu i na wszelki wypadek przestajemy kupo-wać. Retrieved 12.02.2017 from http://biznes.gazetaprawna.pl.

Czubkowska, S. (2011b). Kryzys po polsku. Zaciskamy pasa. Retrieved 12.02.2017 from http://forsal.pl.

Czyżewski, A., & Czyżewski, B. (2015). Ziemia i jej renty w nowym paradyg-macie rozwoju rolnictwa. In A. Czyżewski, & B. Klepacki (Eds.). Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w UE. Warszawa: PTE.

Czyżewski, B. (2010). Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych. Ekonomista, 2.

Desai, S., & Acs, Z.J. (2008). A theory of destructive entrepreneurship. Jena Economic Research Paper, 2007–085. doi:10.2139/ssrn.1029648.

Douhan, R., & Henrekson, M. (2008). Productive and destructive entrepre-neurship in a political economy framework. IFN Working Paper, 761.

George, H. (2009). Progress and poverty. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511693687.

Henrekson, M. (2007). Entrepreneurship and institutions. IFN Working Paper, 707.

Jber. (2016). Feralne silniki VW. Koncern wypłaci po 5 tys. dol. odszkodowania wła-ścicielom aut z USA. Retrieved 12.02.2017 from http://www.money.pl.

Kołodziej, A. (2016). Polisolokaty to problem wart 50 mld zł. PiS zapowiada uwol-nienie z niewoli. Retrieved 12.02.2017 from http://www.money.pl.

Krueger, A.O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. Ame-rican Economic Review, 64(3).

Maciejewicz, P. (2011). Moody’s ostrzega Polskę. Gazeta Wyborcza, 21.10.2011.

Marks, K. (1959). Kapitał. vol. II and III. Warszawa: Książka i wiedza.

Murphy, M., Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1991). The allocation of talent: implications for growth. Quarterly Journal of Economics, 106(2). doi:10.2307/2937945.

PAP. (2011). Noblista zna prawdziwą przyczynę kryzysu. To nie nadmierne wydatki. Retrieved 12.02.2017 from http://gospodarka.dziennik.pl.

PAP. (2015). Najwięcej kredytów w szwajcarskich frankach mają Austriacy. Re-trieved 12.02.2016 from http://wyborcza.biz.

PAP. (2016). Szałamacha: straty wskutek toksycznych opcji walutowych — 9 mld zł. Retrieved 12.02.2017 from http://www.parkiet.com.

Pareto, V. (1964). Cours D’economie Politique, 2. Geneve: Librairie Droz. doi:10.3917/droz.paret.1964.01.

Robinson, J. (1948). Economics of imperfect competition. London: Palgrave Mac-millan. doi:10.1007/978-1-349-15320-6.

Samuelson, P.A. (1951). Economics. New York: McGraw-Hill.

Sauka, A. (2008). Productive, unproductive and destructive entrepreneurship: a theoretical and empirical exploration. Wiliam Davidson Institute Working Paper, 917.

Sautet, F. (2005). The role of institutions in entrepreneurship: implications for development policy. George Mason University. Mercatus Policy Primer, 1.

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warsza-wa: PWN.

Sobecka, E. (2011). Interpelacja nr 504 do ministra gospodarki w sprawie kryzysu gospodarczego. Retrieved 12.02.2017 from http://www.sejm.gov.pl.

Starnawska, M. (2011). Przedsiębiorczość w kontekście otoczenia instytucjo-nalnego — refleksje. Master of Business Administration, 1(108).
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism