Determinants of cyclical changes within the construction sector

Wiesław Matwiejczuk, Mariusz Gorustowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.032

Abstract


Motivation: The specifics and operation conditions of enterprises including the construction sector companies cause sensitivity to economic fluctuations manifested in the cyclical disorders of economic activity level (business cycles). Background research work is to determine the effect of internal and external environment on a range of determinants of the economic situation fluctuations potentially occurring in the sphere of the construction sector.

Aim: The aim of this article is to present the main factors affecting economic condition fluctuations in the construction sector and their impact on company operation.

Results: The result of the study and documents analysis will include identification of factors affecting to the highest degree the economic fluctuations in the construction sector and their impact on the functioning of the enterprise. These factors will be specified from among the macro-economic environment but mainly from the internal environment of the company. Developed proposals will be useful in building the short- and long-term operation strategy for both the construction companies and the entire sphere of the construction sector.


Keywords


economic situation fluctuations; determinants; economic activity of businesses; construction sector

Full Text:

PDF

References


Barczyk, R., Kąsek, L., Lubiński, M., & Marczewski, K. (2006). Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego. Warszawa: PWE.

Barsky, R.B., & Sims, E.R. (2011). News shock and business cycles. Journal of Monetary Economics, 58(3). doi:10.1016/j.jmoneco.2011.03.001.

Beaudry, P., & Portier, F. (2007). When can chanes in expectations cause business cycle fluctuations in neo-classical settings? Journal of Economic Theory, 135(1). doi:10.1016/j.jet.2006.06.009.

Bolkowska, Z. (2007). Budownictwo w latach 1995–2006. Retrieved 07.03.2017 from http://www.muratorplus.pl.

Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Pol-text.

Burns, A.F., & Mitchell, W.C. (1946). Measuring business cycles. NBER Book Series Studies in Business Cycles, 2. New York: NBER.

Eurostat. (2017). Construction production. Retrieved 27.03.2017 from http://www.eurostat.ec.europa.eu.

Fan, H.C., Gao, X., Xu, J.Y., & Xu, Z.W. (2016). News shock, firm dynamics and business cycles evidence and theory. Journal of Economic Dynamics & Control, 73, doi:10.1016/j.jedc.2016.09.010.

Foryś, I., (2011). Społeczno-gospodarcze determinant rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: WN US.

Frosen, J., Jaakkola, M., Churakova, I., & Tikkanen, H. (2016). Effective forms of market orientation across the business cycle: A longitudinal analysis of business-to-business firms. Industrial Marketing Management, 52. doi:10.1016/j.indmarman.2015.05.012.

Griffin, W.R. (2013). Podstawy Zarządzania Organizacjami. Warszawa: PWN.

GUS. (2016). Badanie Koniunktury Gospodarczej. Zeszyt metodologiczny zaopinio-wany przez Komisję Metodologiczną GUS. Retrieved 02.03.2017 from http://stat.gov.pl.

GUS. (2017). Business tendency survey in industry, construction, trade and services 2000–2017. Retrieved 02.03.2017 from http://stat.gov.pl.

Klamut, M. (Ed.). (2007). Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania. War-szawa: PWN.

Kłosiński, A., & Masłowski, A. (2005). Globalizacja sektora usług w Polsce. War-szawa: PWE.

Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.

Lis, P. (2012). Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Toruń: Adam Marszałek.

Matwiejczuk, W., & Samul J. (2013). Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkuren-cyjność przedsiębiorstwa budowlanego. Białystok: Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Białostockiej.

Ruddock, L., Kheir, A., & Ruddock, S. (2014). UK construction companies’ strategies in the face of business cycles. International Journal of Strategic Prop-erty Management, 18(3). doi:10.3846/1648715X.2014.927400.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism