Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 48, No 4 (2016) Anna Maria Cienciała (1929–2014) jako historyk dyplomacji Abstrakt  PDF
Marek Kornat
 
Vol 48, No 3 (2016) Czy rok 1916 był istotny dla spraw polskich w polityce Francji? Abstrakt  PDF
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
 
Vol 50, No 2 (2018) Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem Abstrakt  PDF
Rafał Stobiecki
 
Vol 48, No 2 (2016) Kryzys w stosunkach między Polską a Rumunią w latach 1934–1936 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych Abstrakt  PDF
Stanisław Żerko
 
Vol 50, No 1 (2018) Aleksander Bocheński wobec działalności i koncepcji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Abstrakt  PDF
Ariel Orzełek
 
Vol 48, No 1 (2016) „Poena sine lege” — czyny chuligańskie w orzecznictwie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1951–1954) Abstrakt  PDF
Andrzej Zaćmiński
 
Vol 50, No 1 (2018) Kierunek wschodni aktywności dyplomatycznej Rady Regencyjnej Abstrakt  PDF
Henryk Bartoszewicz
 
Vol 48, No 1 (2016) Narodowe formacje wojskowe w Rosji bolszewickiej i Związku Sowieckim w latach 1918–1943 i ich rola w polityce ekspansji imperium Abstrakt  PDF
Krzysztof Jasiewicz
 
Vol 49, No 4 (2017) Program czy improwizacja? Idee polityki zagranicznej państwa sowieckiego Abstrakt  PDF
Marek Kornat
 
Vol 49, No 4 (2017) Skazani na Francję – polskie działania dyplomatyczne w państwach ententy w 1917 roku Abstrakt  PDF
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
 
Vol 49, No 3 (2017) Czy KPP była patriotyczna? Dyskusja w Wydziale Historii Partii wokół referatu Tadeusza Daniszewskiego na temat „sprawy niepodległości w ruchu robotniczym” Abstrakt  PDF
Katarzyna Losson
 
Vol 49, No 2 (2017) Appeasement a dozbrojenie. Pomonachijska polityka brytyjska w opinii polskiej służby dyplomatycznej (październik 1938 r. – marzec 1939 r.) Abstrakt  PDF
Marek Rodzik
 
Vol 49, No 1 (2017) Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby konsularnej w latach 1945–1949 Abstrakt  PDF
Anna Szczepańska-Dudziak
 
Vol 50, No 2 (2018) Poezja agitacyjna w kampanii wyborczej do Sejmu PRL pierwszej kadencji z 26 października 1952 r. Tematyka – Obrazowanie – Polityka Abstrakt  PDF
Andrzej Zaćmiński
 
Vol 48, No 2 (2016) Nieznany kurier Piusa XII. Analiza postawy katolickiego misjonarza w sowieckim więzieniu i procesu jego rozpracowywania przez NKGB Abstrakt  PDF
Łukasz Adamski
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism