Selected aspects of self-education of pedagogy students at Nicolaus Copernicus University in Toruń in the context of new media

Dorota Siemieniecka, Wioletta Kwiatkowska, Kamila Majewska, Małgorzata Skibińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CSNME.2017.005

Abstract


Technological advances, changing standards of living and the aging of societies that encourage people to take different forms of additional learning and self-education, which is not only due to necessity, but also to the need to take care of personal development.

The article presents an overview of selected research results in the field of self-education of students of Pedagogy of Nicolaus Copernicus University in Toruń: understanding the concept, using TI tools in the discussed process and the purpose and methods of their use. It follows that educational activities should be undertaken with the aim to increase information awareness and the level of information literacy of students, , from the first year of study, to secure the success and increase the effectiveness of self-learning process.


Keywords


Technological advances, changing standards of living and the aging of societies that encourage people to take different forms of additional learning and self-education, which is not only due to necessity, but also to the need to take care of personal deve

Full Text:

PDF

References


Bratland E, Siemieniecka D, Siemieniecki B. (2016), Knowledge, ICT and education: a variety of perspectives, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Gołek B. (2014), O potrzebie samokształcenia i samowychowania młodzieży (refleksje związane ze środowiskiem wiejskim), „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2014, Nr 3.

Kamiński A. (1978), Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa: PWN.

Knowles M. S., Holton E. F., Swanson R. A. (2009), Edukacja dorosłych, Warszawa: PWN.

Kupisiewicz Cz. (2005), Podstawy dydaktyki, Warszawa: WSiP.

Matwijów B. (1994), Samokształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach XX wieku, “Skrypty Uczelniane” 1994, nr 707.

Okoń W. (1981), Słownik pedagogiczny, Warszawa: PWN, wyd. III.

Pawlak J. (2009), Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Pieter J. (1963), Psychologiczne problemy samokształcenia, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Półturzycki J. (2002), Dydaktyka dla nauczycieli, Płock: Wydawnictwo Novum.

Półturzycki J. (2004), Źródła i tendencje rozwojowe edukacji ustawicznej, “E-mentor” 2004, nr 5 (7).

Półturzycki J. (2006), Aktualność problemów edukacji ustawicznej, “E-mentor” 2006, nr 1 (13).

Prymak T. (2010), Nauczyciel jako współautor sukcesu autoedukacyjnego studentów, “E-mentor” 2010, nr 2 (34).

Siadak G. (2009), Private tuiton i private tutoring, czyli o korepetycjach w polskim systemie edukacji, “Forum dydaktyczne. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” 2009, nr 5.

Siemieniecka D. (2005), Postawa i zdolności twórcze a styl użytkowania elektronicznych mediów, Toruń: MADO.

Siemieniecka D. (2012), Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia studentów, Toruń: Wydawnictwo UMK, Wydawnictwo Adam Marszałek cop..

Siemieniecki B., Majewska K. (2015), Pedagogical premises of the use of tablets in the teaching process, “The New Educational Review” 2015, nr 42 (4).

Skibińska M., Kwiatkowska W., Majewska K. (2014), Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Skibińska M. (2016), Information skills of pedagogy students on example of Nicolaus Copernicus University in Toruń [in:] New technologies in education and communication, ed. D. Siemieniecka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK,.

Striker M., Wojtaszczyk K. (2014), Potrzeba uczestnictwa uczelni wyższej w kreowaniu umiejętności samokształcenia, “E-mentor” 2014, nr 3 (55).

Strelau J. (1987), O inteligencji człowieka, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Urbańczyk F. (1959), Praca samokształceniowa ucznia szkoły korespondencyjnej, Warszawa: PZWS.

Wróblewska W. (2006), Konsekwencje założeń koncepcji edukacji ustawicznej dla autoedukacji, “E-mentor” 2006, nr 5 (17).

Internet sources

Informacja prasowa z dnia 14.12.2016 Portalu Dziennik Internautów, http://di.com.pl/65-proc-malych-dzieci-bedzie-pracowalo-w-zawodach-obecnie-nieistniejacych-umiejetnosci-cyfrowe-beda-kluczowe-dla-ich-kariery-56114#dalej [data dostępu: 10.11.2016].

Information behaviour of the researcher of the future - a CIBER briefing paper, (2008); London: University College London (UCL), available online: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf [accessed: 2016/12/29].

Kierzek M., Tyburski M. (2005), Badanie potrzeb i oczekiwań studentów i pracowników w kontekście rozwoju e-edukacji w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, „E-mentor”, nr 1 (8)/2005, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=8&id=113, [dostęp dnia: 8.03.2017].

Kozłowska A. (2014), Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych. RAPORT BADAWCZY, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Reklamy 2014, http://wsp.pl/file/1149_422224955.pdf [data dostępu: 12.11.2016].

Mroczek B., Werner K., Leitgeber M.,. Wyrwick M. K. (2011), Raport z badań ankietowych dotyczących metod i mediów komunikacyjnych w przekazie wiedzy, Poznań, http://www.fsgw.put.poznan.pl/Foresight_Wlkp_Raport_Metody_i_media_komunikac_zad4.pdf [dostęp dnia: 20.11.2016].

Szczucka A., Turek K., Worek B. (2014), Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://www.ceapp.uj.edu.pl/documents/4628317/a6dc9d2f-84aa-4720-aec6-358ec25b56c2 [data dostępu: 20.10.2016].

Ministry of National Education, https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa [accessed: 15/10/2016].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism