Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10, No 3 (2017): Biblical Thomism III The Theological and Pastoral Purposes of Aquinas’s Biblical Commentaries Abstrakt
Michael G. Sirilla
 
Vol 10, No 3 (2017): Biblical Thomism III The literal sense and the spiritual understanding of Scripture according to St. Thomas Aquinas Abstrakt
Ignacio M. Manresa Lamarca
 
Vol 4 (2011): Księga Rodzaju Creación como relatio, assimilatio y processio. En torno a la exégesis de santo Tomás de Aquino al Gen 1,1–2,3 Abstrakt
Piotr Roszak
 
Vol 9, No 3 (2016): Biblical Thomism II Vas electionis: el Apóstol Pablo en el comentario de Santo Tomás a la Carta Ad Romanos Abstrakt
Elisabeth Reinhardt
 
Vol 9, No 3 (2016): Biblical Thomism II El comentario de Tomás de Aquino a Ef 6,10–17 y los comentarios de la época patrística Abstrakt
Juan Luis Caballero
 
Vol 10, No 3 (2017): Biblical Thomism III Aquinas’ Exegetical Mastery in Super Evangelium S. Joannis Lectura. A Case Study of John 21 Abstrakt
Janusz Kręcidło
 
Vol 9, No 3 (2016): Biblical Thomism II Ab intus legere Scripturam. The Role of Understanding (intellectus) in the Biblical Exegesis of Thomas Aquinas Abstrakt
Michał Zembrzuski
 
Vol 9, No 3 (2016): Biblical Thomism II Tomizm biblijny: metoda i perspektywy Abstrakt  PDF
Piotr Roszak
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I W poszukiwaniu sensów Pisma Świętego. Św. Tomasza z Akwinu Super Epitolam ad Ephesios i wybrane nowożytne interpretacje egzegetyczne na przykładzie Ef 5,1–2 Abstrakt  PDF
Andrzej Kubanowski
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I „Obłuda” i „pieczęć” – dwa przykłady Tomaszowej egzegezy biblijnej w kontekście teologii sakramentów Abstrakt  PDF
Michał Golubiewski OP
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I Rodzenie Słowa w świetle Tomaszowego komentarza do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1–2) Abstrakt  PDF
Karolina Ćwik
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I Wolność w Chrystusie. Aktualność nauczania św. Tomasza z Akwinu o wolności chrześcijańskiej na podstawie piątego rozdziału "Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura" Abstrakt  PDF
Bartosz Adamski
 
Vol 6 (2013): Księga Hioba Żyć w cieniu pytań. Antropologiczne przesłanie Expositio super Iob św. Tomasza z Akwinu Abstrakt  PDF
Piotr Roszak
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism