Miłość (agape) w Homiliach św. Jana Chryzostoma na List do Rzymian

Dariusz Zagórski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2010.008

Abstrakt


Artykuł jest krótkim studium na temat nauczania Jana Chryzostoma, zawartego w Homiliach na List do Rzymian, odnośnie do kwestii miłości (agape). To dzieło  jest zapisem refleksji autora na temat koncepcji Boga kochającego człowieka oraz na temat odpowiedzi człowieka danej Stworzycielowi w kontekście tego wielkiego daru miłości.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altaner B., Stuiber A., Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990.

Baron A., Przedmowa, w: Św. Jan Chryzostom, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, Kraków 1995.

Iohannes Chrysostomus, In epistulam ad Romanos homiliae.

Iohannes Chrysostomus, In illud.

Paczkowski M., Duch przychodzący i działający Dz 2,1-3 w egzegezie homiletycznej Jana Chryzostoma, „Biblica et Patristica Thoruniensia" 1 (2008), s. 229-261.

Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008, s. 261-291.

Whittaker Ch. R., Ubogi, w: Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, tłum. P. Bravo, Warszawa 1997.

Zagórski D., Współpraca człowieka z łaską Bożą w ujęciu Jana Chryzostoma, „Teologia Patrystyczna" 5 (2008), s. 27-47.

Żurek A., Bóg miłosierny i do miłosierdzia wzywający, „Teologia Patrystyczna" 5 (2008), s. 13-26.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism