Biblica et Patristica Thoruniensia

Baner

Biblica et Patristica Thoruniensia

Biblica et Patristica Thoruniensia jest kwartalnikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer jest poświęcony zawsze różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi poświęcony jest jakiemuś aktualnemu problemowi społecznemu z perspektywy biblijnej i patrystycznej (dotychczas ukazały się dwa numery: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.

Tematy numerów 2 i 4 w latach 2017-2018 są następujące:

Numer 2:

2017: Biblia a moralność (moralność objawiona)

2018: Analiza narracyjna.

Numer 4:

2017: Księga Psalmów

2018: List do Efezjan

Artykuły do poszczególnych numerów należy składać w następujących terminach:

Nr 1. danego roku: do końca stycznia;

Nr 2. danego roku: do końca kwietnia;

Nr 3. danego roku: do końca sierpnia;

Nr 4. danego roku: do końca października.

 

 

 Partnerzy platformy czasopism