Selected aspects of painting technique of Alfred Wierusz-Kowalski

Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2017.011

Abstrakt


Niniejszy artykuł dotyczy techniki malarskiej wybranych dzieł Alfreda Wierusza-Kowalskiego, pochodzących z kolekcji Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz z kolekcji prywatnych. Warsztat tego artysty, obok wartości stylowych i tematycznych, jest uważany za przykład warsztatu typowego dla XIX-wiecznego akademizmu. Całościowe spojrzenie na dorobek A. Wierusza-Kowalskiego wskazuje na istotną w nim rolę szkiców malarskich, jako dzieł samodzielnych oraz ekspresyjnych faz wstępnych w obrazach opracowanych w końcowych etapach zgodnie z regułą akademicką. W jego malarstwie odnaleźć można symptomy nowych tendencji warsztatowych, które pojawiły się w malarstwie 2 poł. XIX i na początku XX wieku.


Słowa kluczowe


Alfred Wierusz-Kowalski; szkic malarski; technika malarska; malarstwo akademickie; esquisse; ébouche

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Basiul, Elżbieta, Magdalena Sitkiewicz. Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Report, academic session „Egzotyczna Europa. Malarstwo monachijskie 1870–1914”. Suwałki, 5-6th October, 2015.

Boime, Albert. The Academy and French Painting in the Nineteenth Century. London: Phaidon, 1971.

Buhler, Hans-Peter. Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski i inni. Polska szkoła monachijska. Translated by Tomasz Kozłowski. Warszawa: Amber, 1997.

Carlyle, Leslie. The Artist’s Assistant. Oil Painting Instruction Manuals and Handbook in Britain 1800-1900 with Reference to Selected Eighteenth-century Sources. London: Archetype Publications, 2001.

Dajnowska, Anna. „Alfred Wierusz-Kowalski w świetle opinii polskiej krytyki artystycznej w latach 1870-1915”. In O Alfredzie Wieruszu-Kowalskim. Studia, szkice, wspomnienia. Materiały z sesji popularnonaukowej w 150-lecie urodzin Artysty. Suwałki, 11 października 1999 r., ed. Zbigniew Fałtynowicz and Zygmunt Filipowicz, 3557. Suwałki: Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny, 2000.

Doleżyńska, Ewa. „Materiały malarskie i technika w obrazach olejnych Aleksandra Gierymskiego”. Ph.D. thesis, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2006.

Elliott, Virgil. Traditional Oil Painting. Advanced Techniques and Concepts from the Renaissance to the Present. New York: Watson-Guptill Publications, 2007.

Holeczko-Kiehl, Andrzej. „Wierni miłości do ojczyzny”. Artyści polscy w kręgu Monachium”. In Brandt... Malczewski... Siemiradzki...: polscy monachijczycy, malarze polscy w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Monachium 1828-1914. Wystawa malarstwa ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki we Lwowie, Katowice: Muzeum Śląskie, 2005 – 2006.

Holeczko-Kiehl, Andrzej. Introduction to Brandt... Malczewski... Siemiradzki...: polscy monachijczycy, malarze polscy w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Monachium 1828-1914. Wystawa malarstwa ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki we Lwowie, Katowice: Muzeum Śląskie w Katowicach, 2005 – 2006.

Jaroszyński, Tadeusz. „Obrazy Wagnera oraz jego uczni Polaków”. Tygodnik Ilustrowany 21 (1906): 408-409. 26.V.1906.

Jellenta, Cezary. Galeria ostatnich dni: wizerunki, zbiory, pomysły. Kraków: L. Zwoliński i Sp., 1897.

Jellenta, Cezary. „Ze wspomnień ‘Nowoateńskich’”. Prawda 37 (1889): 441-442. 14.IX.1889.

Jooss, Birgit. „Akademia Sztuk Pięknych w Monachium”. In Malarze polscy w Monachium. Studia i szkice. Materiały z sesji naukowej, ed. Zbigniew Fałtynowicz and Eliza Ptaszyńska, 13-19. Suwałki: Muzeum Okręgowe, 2007.

Jooss, Birgit. „Między studium antyków a klasą mistrzowską. Codzienne zajęcia w monachijskiej akademii sztuki w XIX wieku”. Translated by Marcin Pastwa. In Ateny nad Izarą. Malarstwo monachijskie. Studia i szkice, ed. Eliza Ptaszyńska, 17–37. Suwałki: Muzeum Okręgowe, 2012.

Katlan, Alexander. „The American Artist's Tools and Materials for On-Site Oil Sketching”. Journal of the American Institute for Conservation 38, no. 1 (1999): 21-32. Access 7th of December, 2017. DOI: 10.2307/3179835.

Klarecki, Mariusz. „Józef Brandt: fotografia w malarstwie, malarstwo w fotografii”. In Ateny nad Izarą. Malarstwo monachijskie. Studia i szkice, ed. Eliza Ptaszyńska, 269-283. Suwałki: Muzeum Okręgowe, 2012.

Kleczyński, Jan. „Uczniowie Gersona”. In Wojciech Gerson i jego uczniowie. Przewodnik 65: lato 1931 roku. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 14-20. Warszawa: Druk M. Garasiński, 1931.

Mai, Ekkehard. „Maltechnik an deutschen Kunstakademien im 19. Jahrhundert”. In Das 19. Jahrhundert und die Restaurierung, Beiträge zur Malerei, Maltechnik und Konservierung, ed. Heinz Althöfer, 2535. München: Callwey, 1987.

Nasierowska, Barbara. „Wspomnienia rodzinne”. In O Alfredzie Wieruszu-Kowalskim. Studia, szkice, wspomnienia. Materiały z sesji popularnonaukowej w 150-lecie urodzin Artysty. Suwałki, 11 października 1999, ed. Zbigniew Fałtynowicz and Zygmunt Filipowicz, 2123. Suwałki: Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny, 2000.

Poprzęcka, Maria. Akademizm. Warszawa: WAiF, 1980.

Ptaszyńska, Eliza. Alfred Wierusz-Kowalski 18491915. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011.

Słupski, Feliks. „Wojciech Gerson. Artysta, nauczyciel, człowiek”. In Wojciech Gerson i jego uczniowie. Przewodnik 65: lato 1931 roku. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 513. Warszawa: Druk M. Garasiński, 1931.

Stępień, Halina. Artyści polscy w środowisku monachijskim 18561914. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2003.

Ślesiński, Władysław. „O sytuacji w zakresie technologii i technik malarskich w dobie romantyzmu”. Ochrona Zabytków 19, no. 3 (1966): 13-22.

Ślesiński, Władysław. „Warsztat artysty malarza z pierwszej połowy XIX wieku”. Ochrona Zabytków 22, no. 4 (1969): 256-262.

Techniki wielkich mistrzów malarstwa. Co-writers David A. Anfam, Mary Beal, Edwin Bowes, Anthea Callen, David Chandler, Judith Collins, Stephen Hackney, Clare Meredith, Jenny McCleery, Roy Perry, Caroline Villers, Nicholas Watkins, John Welchman. Translated by Dorota Stefańska-Szewczuk, Monika Dolińska, and Bożena Mierzejewska. Warszawa: Arkady, 2006.

Wankie, Władysław. „Aleksander Wagner i jego polscy uczniowie”. Świat 24 (1906): 1112. 16.VI.1906.

Zielińska, Janina. „Rodzime motywy w twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego”. In O Alfredzie Wieruszu-Kowalskim. Studia, szkice, wspomnienia. Materiały z sesji popularnonaukowej w 150-lecie urodzin Artysty. Suwałki, 11 października 1999, ed. Zbigniew Fałtynowicz, and Zygmunt Filipowicz, 5965. Suwałki: Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny, 2000.

Ziemlewicz, Sylwia. Technika i technologia szkicu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego pt. ‘Przed burzą’ pochodzącego z Muzeum Okręgowego w Suwałkach. M.A. thesis, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2013.


Partnerzy platformy czasopism