Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 41, No 2 (2014) Motywacja do pracy wolontariuszy Abstrakt   PDF
Katarzyna Piechota
 
Vol 39 (2012) Motywowanie jako funkcja zarządzania w obrębie przedsiębiorstwa Abstrakt   PDF
Agnieszka Piotrowska, Jacek Puchała
 
Vol 38 (2011) Motywy podejmowania działalności gospodarczej wśród studentów Abstrakt   PDF
Marian Oliński
 
Vol 42, No 1 (2015) Najpopularniejsze instrumenty zarządzania. Przegląd badań empirycznych Abstrakt
Paweł Cegliński
 
Vol 42, No 1 (2015) NAJPOPULARNIEJSZE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA. PRZEGLĄD BADAŃ EMPIRYCZNYCH Abstrakt   PDF
Paweł Cegliński
 
Vol 42, No 1 (2015) NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W POLSCE W LATACH 2000-2012 NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Abstrakt
Aleksandra Podwysocka
 
Vol 42, No 1 (2015) NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W POLSCE W LATACH 2000-2012 NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Abstrakt   PDF
Aleksandra Podwysocka
 
Vol 40 (2013) Narzędzia informatyczne wspierające logistykę transportu na przykładzie spółek Grupy PKP Abstrakt   PDF
Anita Fajczak-Kowalska
 
Vol 42, No 1 (2015) Narzędzia Lean w usługach bankowych Abstrakt
Grzegorz Przebinda
 
Vol 42, No 1 (2015) NARZĘDZIA LEAN W USŁUGACH BANKOWYCH Abstrakt   PDF
Grzegorz Przebinda
 
Vol 42, No 3 (2015) NEW CONNECT W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI FIRM TYPU START-UP Abstrakt
Monika Burżacka
 
Vol 42, No 3 (2015) NEW CONNECT W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI FIRM TYPU START-UP Abstrakt   PDF
Monika Burżacka, Elżbieta Gąsiorowska
 
Vol 44, No 2 (2017) NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAG KONKURENCYJNYCH Abstrakt   PDF
Paweł Cegliński
 
Vol 41, No 2 (2014) NOWA ROLA KLIENTA W PROCESIE TWORZENIA WARTOŚCI Abstrakt
Jacek Markiewicz
 
Vol 41, No 2 (2014) Nowa rola klienta w procesie tworzenia wartości Abstrakt   PDF
Jacek Markiewicz
 
Vol 45, No 2 (2018) NOWOCZESNE METODY ŚWIADCZENIA USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH WOBEC DZIAŁAŃ WYZNACZONYCH IDEĄ PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE BRANŻY WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEŚCIE RYBNIK Abstrakt   PDF (English)
Józef Piotr Ober, Janusz Karwot, Aleksandra Kuzior
 
Vol 43, No 4 (2016) OBAWY POLSKIEGO SEKTORA MŚP W KWESTII KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH W MODELU CHMURY OBLICZENIOWEJ Abstrakt   PDF (English)
Róża Błaś
 
Vol 44, No 2 (2017) OBECNOŚĆ MISJI ORAZ WIZJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA STRONACH WWW WYBRANYCH FIRM Z RANKINGU DIAMENTY FORBES 2017 Abstrakt   PDF
Sławomir Antoni Króliczek
 
Vol 45, No 3 (2018) OBSZARY WYKORZYSTANIA WALUT WIRTUALNYCH W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Abstrakt   PDF
Anna Wiśniewska
 
Vol 38 (2011) Ocena zasadności wprowadzenia informacji o segmentach działalności do sprawozdawczości finansowej Abstrakt   PDF
Tomasz Zimnicki
 
Vol 44, No 1 (2017) OCENA ZDOLNOŚCI ORGANIZATORÓW TURYSTYKI DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO – W ŚWIETLE WYBRANYCH PERSPEKTYW TEORETYCZNYCH Z ZAKRESU NAUK O ZARZĄDZANIU Abstrakt   PDF
Marta Czupryńska
 
Vol 44, No 4 (2017) OCHRONA DÓBR KULTURY PRZED ZAGROŻENIAMI ŚRODOWISKOWYMI W KONTEKSCIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM EKOLOGICZNYM Abstrakt   PDF
Edyta Świnarska
 
Vol 40 (2013) Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne Abstrakt   PDF
Anna Kozłowska
 
Vol 45, No 1 (2018) ODPOWIEDZIALNY KONSUMENT W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – PRZYKŁADY SKUTECZNYCH BOJKOTÓW KONSUMENCKICH W POLSCE Abstrakt   PDF
Ewa Jastrzębska
 
Vol 45, No 2 (2018) OPERATY I WYZWANIA BADAWCZE KULTURY ORGANIZACYJNEJ Abstrakt   PDF
Maria Niewierko
 
126 - 150 z 341 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism