ROZWÓJ WZROSTU GOSPODARCZEGO W DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE KONGA

Marcel Kamba-Kibatshi

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.015

Abstrakt


Po dziesięcioleciach gospodarczego spadku, związanego zwłaszcza z irracjonalnością niektórych decyzji polityczno-gospodarczych i podkreślanych wojnami, a także niepewnością lat 90., Demokratyczna Republika Konga (DRK) rozpoczęła demokratyczne przejście (reformy) od 2002 roku, co umożliwiło przywrócenie instytucji republiki i pobudzanie dynamizmu odbudowy i modernizacji kraju. Od tamtej pory kraj zapoczątkował szereg nieprzerwanych reform, w tym
stopniową liberalizację gospodarki i większą otwartość na konkurencję międzynarodową. Wraz z tymi różnymi reformami, DRK zamierza odzyskać swoje miejsce w wielostronnym systemie handlu, koncentrując się na niezliczonych zasobach kraju pod względem zasobów naturalnych, potencjału rynkowego opartego na populacji liczącej ponad 78 milionów mieszkańców i uprzywilejowanej pozycji geograficznej w sercu kontynentu afrykańskiego w połowie drogi między środkową, wschodnią i południową Afryką.


Słowa kluczowe


wzrost gospodarczy; rozwój; produkcja gospodarcza

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abram F., (1995), Dynamique économique, éd. Dalloz, Paris, France.

Angus Maddison, (2001), The World Economy: A Millennial Perspective, OCDE, Paris, France.

Bolaluete E., (2011) Monetary policy Notes, First cash economy license, University of Kinshasa, Ed. Cerdi, Kinshasa, DRC.

Ilunga Bukasa P., (2011), L’apport de la micro-finance et PME dans le développement de la RDC, Éd. BIOMETRIX, Kinshasa, RDC.

Johannes Herderschee, Kai-Alexander Kaiser et Daniel Mukoko Samba, (2012) Resilience of an African Giant, Banque Mondiale, Washington DC, USA.

Kayembe J.L. and Durre A., (2004), The reform of the circulation in the Democratic Republic of Congo, Ed. UNIKIN, FASEG, Kinshasa, DRC.

Lafargue,(1993). Croissance endogène ouverture sur l’extérieur et développement point de vue récents » in Revue d’économie du développement, Ed. Dalloz, C.E.D, Paris, France.

Mabi Mulumba E. (2001), La croissane économique : En practique et théorie, Ed. Cerdi, Kinshasa, DRC.

Masamba Makela J.R., (2010), Le droit économique, la PME moteur de développement, Éd. CADICEC Kinshasa , RDC.

Mpevo Mpolo Aimé, (2012), Les quatre tournants manqués de l’université congolaise. Analyse des réformes académiques du Congo-Zaïre (1971-2011), Éd. L’Harmattan, Paris, France.

Muet A. (1993), Croissance et cycles : Théories contemporaines, éd. Economica, Paris, France.

Nyembwe A., (2014) Financial institutions and markets, rating classes, Second license, Ed. FASEG/ UNIKIN, Kinshasa, DRC.

Richard A. (1996 ), Croissance triomphante : une perspective sur le 19eme siècle, Nouveaux horizons, Paris, France
ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

Partnerzy platformy czasopism