KEY PERFORMANANCE INDICATOR JAKO WSKAŹNIK POMIARU EFEKTYWNOŚCI - ANALIZA WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Kamila Elżbieta Zelga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.011

Abstrakt


Key Performance Indicators stanowią istotny wskaźnik wykorzystywany przez organizacje w procesach pomiaru stopnia realizacji wyznaczonych celów. KPI pozytywnie
wpływają na efektywność zadań wykonywanych przez pracowników, co determinuje poziom otrzymywanego przez nich wynagrodzenia. W artykule ukazano istotę i sposobność wdrożenia wskaźnika KPI oraz kluczowe wyzwania stojące przed działem controllingu. Przeprowadzone badania własne wykazały, iż zastosowanie analizowanej metodyki pozwoli na rozwój firmy i podejmowanie przez pracowników coraz to bardziej produktywnych zadań.


Słowa kluczowe


wskaźniki efektywności; motywowanie; controlling

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brown G.M., (1996), Keeping Score . Using the Right Metrics to Drive World Class Performance, Productivity Press, New York.

Kałużna J. (2016), Jak wyznaczyć cele i KPI dla kierowników działów?, „Controlling i Zarządzanie”, nr 4.

Szarska E. (2017), KPI- ryzyko dla zwinnych zespołów, „Controlling i Zarządzanie”, nr 5.

Grycuk A., (2010), Kluczowe wskaźniki efektywności (kpi) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean, „Przegląd organizacji”, nr 2.

https://marketingwsieci.pl/slownik-e-marketingu/kpi/# [01.03.2018].

http://www.leanpassion.pl/slownik/kaskadowanie-celow/ [02.03.2018].

https://www.investopedia.com/terms/k/kpi.asp [02.03.2018].
ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

Partnerzy platformy czasopism