PROCES BUDOWY SYSTEMU OCENY PRACOWNIKÓW W PORADNI NEUROLOGICZNEJ

Łucja Waligóra

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.009

Abstrakt


Ocenianie to proces realizowany za pomocą odpowiednio skonstruowanego instrumentu, który pozwala zbierać informacje o pracownikach w celu określenia ich postaw, cech
i zachowań, biorąc pod uwagę ich wydajność w pracy. Celem pracy jest przedstawienie propozycji przygotowania i wdrożenia oceny pracownika w klinice neurologicznej. Prace obejmowały budowę formularza oceny pracownika oraz kwestionariusza oceniającego ocenę pracownika.


Słowa kluczowe


ocena pracowników; arkusz oceny; system opieki zdrowotnej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bańka W., (2003), Personnel Management, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Czubasiewicz H., (2005), Periodic assessment of employees, WUG, Gdańsk.

Fitz J., (2000), Profitability of investments in human capital. Wyd. Economic Office, Krakow.

Jędrych E., (2007), Human Resources Management for middle-level managers, Oficyna Ekonomiczna, Krakow.

Król H., (2006), Human Resources Management, PWN, Warsaw.

Nadolski J., (1996), Assessment of employees, Oficyna Wydawnicza Center for Organizational Progress, Bydgoszcz.

Pocztowski A., (2007), Human resources management: strategies - processes - methods, Polish Economic Publishers, Warsaw.

Sajkiewicz A., (2000), Human resources in the company, Poltext, Warsaw.
ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

Partnerzy platformy czasopism