Zasoby niematerialne w potencjale konkurencyjnym tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki

Dorota Grego-Planer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.018

Abstrakt


W sukcesywnie nasilającej się konkurencji rywalizacja między przedsiębiorstwami toczy się o te zasoby, które są unikalnymi, rzadkimi, niedostępnymi dla innych. To właśnie one stanowią źródło ich trwałej przewagi konkurencyjnej. Wzrasta zatem znaczenie wartości niematerialnych, kryjących się w ludziach, pomysłach, know-how, reputacji, relacjach czy systemach. W niniejszym artykule zaprezentowano fragment wyników badań autorki nad tajemniczymi mistrzami polskiej gospodarki. Celem publikacji jest pokazanie, że ci europejscy lub też nawet światowi liderzy budują swój potencjał konkurencyjny właśnie w oparciu o zasoby niematerialne. 


Słowa kluczowe


polscy tajemniczy mistrzowie; zasoby niematerialne; potencjał konkurencyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston.

Drucker P.F., (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Głuszek E., (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Hall R., (1992), The strategic analysis of intengible resources, „Strategic Management Journal” vol. 13.

Low J., Kalafut P., (2004), Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Von Krogh G., Ichijo K., Nonaka I., (2000), Enabling knowledge creation. How to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation, Oxford University Press.
ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

Partnerzy platformy czasopism