Charakterystyka powiązań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z branży meblarskiej

Zofia Wyszkowska, Tomasz Ankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.014

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z logistyką przedsiębiorstwa z branży meblarskiej. Przedstawiono charakterystykę tego przemysłu, jego miejsce i znaczenie w gospodarce polskiej. Podkreślono miejsce logistyki w przedsiębiorstwie poprzez omówienie podstawowych procesów logistycznych, takich jak zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja. Zwrócono szczególną uwagę na przepływ informacji pomiędzy tymi procesami.

Na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa meblarskiego scharakteryzowano proces przepływu informacji za pomocą właściwie dobranego systemu informatycznego.


Słowa kluczowe


logistyka; branża meblarska; zaopatrzenie; produkcja; dystrybucja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (2010), Logistyka produkcji, teoria i praktyka, Biblioteka Logistyka, Poznań.

Kowalska E., (2012), Polska w światowej czołówce na rynku meblowym, http://opendoor.pl/regionalne/polska-swiatowej-czolowce-na-rynku-meblowym [marzec 2012].

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli i Międzynarodowych Targów Poznańskich, Polskie Meble – Outlook (2011).

Smardzewski J., (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

Wojciechowski T., (2007), Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

Partnerzy platformy czasopism