http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Baner

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej.

                          Numery archiwalne:

          www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Z  radością informujemy, że nasze czasopismo  otrzymało 7 punktów w najnowszej ocenie czasopism naukowych, przeprowadzonej przez MNiSW. 

Wskaźnik ICV 2016: 62,74. 

Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:

1) Index Copernicus International,


2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,

3) Polindex.

                       

                            ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  • Zeszyt XXXV (2018) chcemy w całości poświecić refleksji nad teorią i praktyką edukacji regionalnej oraz procesami kształtowania się tożsamości regionalnej i lokalnej. Naszym celem jest także prezentacja dorobku poszczególnych ośrodków naukowych, poszukiwanie nowych ścieżek badawczych nad regionalizmem, a także wskazanie społeczno-kulturowych uwarunkowań rozwoju pedagogiki regionalnej w Polsce.

    Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku angielskim (redakcja zapewnia dodatkową korektę native speakera) na adres mailowy: joanstel@umk.pl.
    Teksty zbieramy do 31 marca br.

Vol 34 (2017)

redakcja 

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

Vol 33 (2017)

redaktor tomu

Władysława Szulakiewicz

Vol 32 (2016)

redakcja

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

Vol 31 (2015)

redakcja

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

Vol 30 (2014)

redakcja

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-StelągowskaPartnerzy platformy czasopism