Zmiany polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1992–2011

Artur A. Trzebiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.017

Abstrakt


Fundusze inwestycyjne już od kilku lat stanowią ważne aktywa w portfelach inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Ze względu na coraz mniej restrykcyjne przepisy prawne stają się konkurencyjne w stosunku do innych klas aktywów. Celem artykułu jest przedstawienie transformacji rynku funduszy powierniczych w fundusze inwestycyjne oraz dalsze zmiany w strukturze tego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem roli determinant prawno-podatkowych.


Słowa kluczowe


fundusze inwestycyjne; fundusze powiernicze; TFI

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dawidowicz D. (2005), Rozwój funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym, [w:] Karpuś P., Węcławski J (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Dawidowicz D. (2008), Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa.

Jarosz D. (1997), DWS – kolejny fundusz powierniczy, „Parkiet”, 01.10.1997.

Miziołek T. (1998), Coraz więcej funduszy, ,,Nasz Rynek Kapitałowy”, 4, 70–72.

Miziołek T. (2001a), Rok funduszy dywidendowych, „Nasz Rynek Kapitałowy”, 124(4), 69–73.

Miziołek T. (2001b), Nowe fundusze na rynku, „Nasz Rynek Kapitałowy”, 129(9), 90–93.

Miziołek T. (2005), Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce rok po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Karpuś P., Węcławski J (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

STFI (2001), Raport 2000, Warszawa.

IZFiA (2005), Raport 2004, Warszawa.

IZFiA (2006), Raport 2005, Warszawa.

Królik K. (2005), Fundusze funduszy ľ nowy produkt w ofercie TFI, [w:] Karpuś P., Węcławski J (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Multibank (2012), MultiBank – wprowadzi na rynek nowy produkt Centrum Oszczędzania, http://media.multibank.pl/pr/5313/multibank-wprowadzi-na-rynek-nowy-produkt-centrum-oszczedzania (17.03.2012).

Parczewski J. (2001), Jak to z rynkiem było, „Parkiet”, 02.06.2001.

Perez, K. (2012), Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Potoczek P. (2011), Sekurytyzacja i fundusze sekurytyzacyjne, [w:] Perez K., Ziarko-Siwek U. (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa.

Przybylska-Kapuścińska W., Borowski G., (2004), Opodatkowanie inwestycji jako czynnik determinujący rozwój polskiego rynku instytucji wspólnego inwestowania, [w:] Dziawgo D. (red.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Siwek K. (2002), Oferta dla bogatych, „Parkiet”, 24.12.2002.

Siwek K. (2003a), TFI będą walczyć o gotówkę, „Parkiet”, 23.08.2003.

Siwek K. (2003b), Fundusze antypodatkowe gorsze od bonów?, „Parkiet”, 09.10.2003.

Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Dz.U. 1991, nr 35, poz. 155.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Dz.U. 1994, nr 4, poz. 17.

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 1997, nr 139, poz. 933.

Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2000, nr 114, poz. 1192.

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1576.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism