Przyszłość zasobów pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Edward Dolny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2008.007

Abstrakt


W opracowaniu dokonano analizy kształtowania się populacji zasobów pracy w województwie kujawsko-pomorskim do 2035 r., wskazując na zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe, które zajdą w tej populacji.  


Słowa kluczowe


rynek pracy; zasoby pracy; ludność w wieku produkcyjnym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1997), Ekonomia – mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. (1998), Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce, UMK, Toruń 1998.

Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. (1990), Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa.

Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B. (1998), Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa.

Kryńska E. (red.) (2007), Praca – zatrudnienie – szkolenie, IPiSS, Warszawa.

Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Meller J. (1981), Regionalne gospodarowanie zasobami pracy, PWE, Warszawa.

Pocztowski A. (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkim w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.

Unolt J. (1999), Ekonomiczne problemy rynku pracy, „Śląsk”, Katowice.

Wiśniewski Z. (red.) (2007), System przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu, Wydawnictwo UMK, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism