Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 34 (2015) Analizy przestrzenna, statystyczna i typologiczno-porównawcza materiałów krzemiennych ze stanowiska mezolitycznego w miejscowości Mszano, gm. Brodnica Abstrakt   PDF
Filip Marciniak
 
Vol 32 (2012) Badania nad morfologią i stylistyką wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych z Napola na ziemi chełmińskiej Abstrakt   PDF
Jacek Bojarski
 
Vol 33 (2013) Ceramika importowana z Aten znaleziona w Eltigen Zapadnoe na Krymie Abstrakt   PDF
Inga Głuszek
 
Vol 32 (2012) Ceramika naczyniowa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 4 w Starych Marzach, gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie Abstrakt   PDF
Stanisław Kukawka
 
Vol 32 (2012) Dane archeozoologiczne z miejscowości Bocień (stanowisko 5) do poznania gospodarki ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej Abstrakt   PDF
Daniel Makowiecki
 
Vol 32 (2012) Depozyty ze szczątkami mięczaków na stanowiskach kultury łużyckiej z Polski. Charakterystyka i próba określenia ich genezy Abstrakt   PDF
Mirosława Zabilska
 
Vol 33 (2013) Formy i funkcje średniowiecznych naczyń ceramicznych z klasztornego krużganka w Trzemesznie (badania archeologiczne w 1989 roku) Abstrakt   PDF
Katarzyna A. Błoch
 
Vol 32 (2012) Graweckie stanowisko w Haliczu (Halycu) na Ukrainie. Wyniki polsko-ukraińskich badań wykopaliskowych Abstrakt   PDF
Krzysztof Cyrek, Oleksandr Sytnyk
 
Vol 34 (2015) Krzemień lokalny w osadzie użytkowników? Gospodarka surowcowa w kulturze ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku w Bodzowie, woj. lubuskie Abstrakt   PDF
Michał Szubski
 
Vol 32 (2012) Krzemienne zbrojniki broni miotanej z ziemi chełmińskiej w świetle analiz traseologicznych i badań eksperymentalnych Abstrakt   PDF
Dorota Nowak, Grzegorz Osipowicz
 
Vol 34 (2015) Materiały krzemienne z oryniackiego stanowiska w Górze Puławskiej Abstrakt   PDF
Adam Nowak
 
Vol 34 (2015) Osadnictwo paleolityczne na Wyżynie Ryczowskiej (środkowa część Wyżyny Częstochowskiej) Abstrakt   PDF
Magdalena Sudoł, Krzysztof Cyrek
 
Vol 32 (2012) Petrograficzne badania neolitycznych narzędzi kamiennych z okolic Bocienia (Pojezierze Chełmińskie) Abstrakt   PDF
Halina Pomianowska
 
Vol 34 (2015) Pierwsze próby charakterystyki geochemicznej i palinologicznej krzemienia „czekoladowego” z kopalni Wierzbica „Zele”, pow. Radom Abstrakt   PDF
Dagmara H. Werra, Rafał Siuda, Oliwia Grafka, Tomasz Segit
 
Vol 33 (2013) Pogranicze kujawsko-pomorskie we wczesnym średniowieczu. Wybrane problemy badawcze Abstrakt   PDF
Sebastian Kalinowski
 
Vol 33 (2013) Pozostałości osadnictwa z późnego neolitu i wczesnej epoki brązu na stanowisku 4 w Sztynwagu, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie Abstrakt   PDF
Krzysztof Kurzyk
 
Vol 34 (2015) Regiony osadnicze na terenach polski w młodszej fazie górnego i początkach schyłkowego paleolitu na tle osadnictwa środkowoeuropejskiego Abstrakt   PDF
Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak
 
Vol 33 (2013) Ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu w Schronisku w Udorzu II (Udórz, gm. Żarnowiec, woj. śląskie) Abstrakt   PDF
Magdalena Sudoł, Kamil Adamczak, Maciej T. Krajcarz, Magdalena Krajcarz
 
Vol 34 (2015) Ślady działania ognia na stanowiskach górno i wczesnoschyłkowopaleolitycznych w Polsce Abstrakt   PDF
Karolina Szpunar
 
Vol 32 (2012) Traseologia w badaniach krzemieniarstwa najstarszych społeczności rolniczych na Niżu Polskim. Materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska 5 w Bocieniu, gm. Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie Abstrakt   PDF
Jolanta Małecka-Kukawka
 
Vol 34 (2015) W poszukiwaniu ognisk na stanowisku piaskowym w Michałowie-Piasce (Rydno). Analiza rozprzestrzenienia przepalonych artefaktów krzemiennych Abstrakt   PDF
Elżbieta Ciepielewska, Andrzej J. Tomaszewski
 
Vol 33 (2013) W sprawie metody badań wczesnośredniowiecznych szlaków dalekosiężnych Abstrakt   PDF
Ewelina Siemianowska
 
Vol 33 (2013) Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z mezoregionu dorzecza górnej Drwęcy Abstrakt   PDF
Sławomir Wadyl
 
Vol 32 (2012) Z badań nad tzw. mątewskim komponentem kulturowym w kulturze pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej Abstrakt   PDF
Dagmara Werra
 
Vol 34 (2015) Z historii badań schyłkowopaleolitycznego kompleksu krzemienic w Brzozie (Toruń-Rudak) Abstrakt   PDF
Beata Bielińska-Majewska
 
1 - 25 z 30 elementów 1 2 > >> 


Partnerzy platformy czasopism