Wspomnienie o seminarium doktoranckim Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1966-1974

Bohdan Ryszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2013.008

Abstrakt


Andrzej Tomczak rozpoczął tworzenie seminarium doktoranckiego w 1965 r. i zaprosił do współudziału w nim Zygmunta Kolankowskiego, ówczesnego dyrektora Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Nieco później do współprowadzenia seminarium została zaproszona Irena Janosz-Biskupowa. Uczestnikami seminarium byli zarówno absolwenci toruńskich studiów archiwistycznych, jak i czynni zawodowo pracownicy archiwów warszawskich. Spotkania odbywały się bardzo regularnie, a wystąpienia uczestników były okazją do żywej dyskusji nad problemami archiwistycznymi. W seminarium uczestniczyli m.in.: Olimpia Staroń, Weronika Klonowska, Aniela Przywuska, Bohdan Ryszewski, Zdzisław Chmielewski, Mieczysław Stelmach, Halina Robótka, Roman Marchwiński. Seminarium kierowane przez Andrzeja Tomczaka wygasło na początku lat 80. XX w. Wypromowano na nim 11 doktorów (A. Tomczak – 8; Z. Kolankowski – 2; I. Janosz-Biskupowa – 1). Pięciu doktorów Tomczaka uzyskało profesury, w tym trzy tytularne. Z kolei z seminariów jego uczniów wyszło wielu doktorów następnego pokolenia.


Słowa kluczowe


Zakład Archiwistyki UMK; kształcenie archiwistów w UMK; seminarium doktoranckie z archiwistyki w UMK; seminarium doktoranckie Andrzeja Tomczaka; seminarium doktoranckie Zygmunta Kolankowskiego; seminarium doktoranckie Ireny Janosz-Biskupowej

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism