dr Agnieszka Rosa

dr Agnieszka Rosa Poczta
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Agnieszka Rosa, ur. 1983, od 2010 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską pt. „Funkcja edukacyjna archiwów” obronioną na UMK w 2010 roku napisała pod kierunkiem dr hab. Waldemara Chorążyczewskiego, prof. UMK. Jej zainteresowania badawcze obejmują: archiwistykę, problemy edukacji archiwistów, kształcenie użytkowników archiwów, komputeryzację archiwów, archiwizację Internetu i teorię egodokumentu. Jest autorką książki „Funkcja edukacyjna archiwów”, Warszawa 2012 i współautorką książki „Butlerio kelionės į Italiją ir Voketiją 1779–1780 metais dienoraštis”, Wilno 2013, współredaktorką serii wydawniczej „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne” (t. I, II, III i IV) i kilku monografii, sekretarzem redakcji czasopisma „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, a także pomysłodawcą i założycielem Forum Edukatorów Archiwalnych. Jest członkiem zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.